Parkour i skole- OG uddannelseSREGI

Parkour er en træningsform, der tager udgangspunkt i fysisk behændighed og mentalt overskud. Parkour rammer tidsånden så mange lærere arbejder målrettet med parkour i idrætsfaget. Det er også et felt der dækker et område af idrætsfagets fælles mål, som ellers kræver specifik erfaring med gymnastik og gymnastikredskaber.

Med parkour udvikler vi elevernes koordinationsevne, mobilitet, balance og styrke - det kommer til udtryk ved kraftfulde velkoordinerede bevægelser. Udover de fysiske kvaliteter arbejder vi også i høj grad med mentale og sociale redskaber, så vi udvikler eleverne til stærke kreative individer i de fællesskaber som de indgår i. 

DET FYSISKE

Parkour giver et solidt fysisk fundament, en god grundform og en stærk, funktionel og velkoordineret krop.

Dette er grundlaget for alle typer af bevægelse, og parkour er derfor også et super udgangspunkt for alle andre fysiske discipliner.

Det Mentale

Progression og arbejde med udgangspunkt i den enkelte person motiverer selv de som traditionelt ikke er aktivt deltagende i idrætssammenhænge.

Parkour fremmer læring og kreativitet, og styrker den enkeltes selvværd, selvtillid og selvsikkerhed. Det er et unikt og effektivt værktøj til at blive bevidst om egne evner og begrænsninger.

Det Sociale

Parkour bygger på værdier som samarbejde og solidaritet, fremfor konkurrence og asocial adfær.

Parkour styrker både den enkeltes personlige idrætsrelaterede identitet, og fremmer samtidig fællesskab, sammenhold og følelsen af at ‘høre til’.


Vi tilbyder:

Hos Street Movement arbejder vi altid fysisk, men med respekt for disciplinen parkour som helhed. For at give eleverne det bedste udbytte af undervisning vil forløbet forgå i en kombination af idrætshal og skolens udeområder.

Sammensætningen af forløbet skræddersyes naturligvis så det passer præcis til jeres ambitioner og behov!
Herunder kan du se et par af de muligheder, som vi har rigtig gode erfaringer med…

A.
For elever / studerende

20160521_Copenhagen_289_1920px.jpg

Den daglige undervisning, som valgfag, eller særlige projektforløb.

Vi har mange års erfaring med at udarbejde sikre og lærerige forløb, og give velfunderede faglige indspark i undervisningen.

Undervisningen giver gode, lærerige og funktionelle kropslige oplevelser, og samtidig en god forståelse for hvad parkour kan som bevægelsesdisciplin og filosofi.

B.
For lærere / undervisere

20180608_CopenhagenGirlsGathering_0090_1920px.jpg

Værdier og koncepter omsættes til kraftfulde pædagogiske værktøjer.

Vi hjælper underviserne med at forstå disse værktøjer - både fysikse, sociale og mentale.

Vi giver underviserne den fornødne viden og konkrete metoder som kan implementeres direkte i undervisernes hverdag, på det niveau som behovet kræver. Dette letter underviserens daglige virke, og gør indholdet mere interessant, relevant, autentisk og effektivt - for både lærerer og elever!

A + B.
For lærere og elever sammen

Ty.jpg

Parallelt arbejde hvor værktøjer afprøves, raffineres og implementeres direkte.

På den måde bliver der mulighed for at afprøve og kvalitetssikre idéer og koncepter direkte og lære af hinanden.

Dette er en enestående faglig og social oplevelse, som ikke kun knytter de to grupper bedre sammen,
men også skaber grobund og giver ejerskab for et mere bæredygtigt koncept - også når vi forlader jer igen!


OPLEVELSEN I FOKUS!

En parkourundervisning eller et forløb behøver dog ikke have et højere læringsmæssigt formål eller mål i sig selv.

Undervisningen behøver ikke nødvendigvis pege mod en eksamen eller anden test, men kan være er en sjov og vigtig fysisk og mental pause i hverdagen. Det er en effektiv måde at komme ud af hovedet og ned i kroppen, med den iboende egenskab, at selv de som ikke normalt bliver bidt i traditionelle idrætter, i langt højere grad føler sig omfavnet og inkluderet og derfor gerne deltager.

Selv om træningens fysiske del rummer mange individuelle elementer, gør vi meget ud af at parkour er et redskab til at sammentømre grupper igennem udfordringer og leg.

Frem for alt handler træningen om bevægelsesglæde, fællesskab og gode oplevelser med at være aktiv!

Børns valg af aktiviteter (uddrag, 7-15 år)

Diagrammet er et uddrag af "Danskernes Motions- og Sportsvaner 2016" udført af Idrættens Analyseinstitut, hvor parkour for første gang er registreret med op til 5% afhængig af køn og alder. Her er kun medtaget bevægelsesformer som har en vis relevans i skole-regi. Hele rapporten kan findes på IDAN.dk

Thisen og børn.jpeg

EKSAMENSORIENTEREDE FORLØB?

‘Skal I bruge parkour i eksamenssammenhænge, tilrettelægger vi undervisning så eleverne får en føling med de basale bevægelser, samt en forståelse af kulturen og filosofien som ligger bag. Lærerne hjælper vi naturligvis til at kunne understøtte elevernes proces bedst muligt.

Er der brug for skriftligt undervisningmateriale, har vi skrevet bogen “Parkour & L’art du Deplacement - Fra filosofi til praksis”. Denne giver et super godt overblik over det historiske perspektiv og disciplinens oprindelse, som selvfølgelig er altafgørende for den måde vi arbejde med parkour i dag. Herfra bevæger bogen sig videre gennem vigtige pædagogiske aspekter og metoder, og endeligt til mere konkrete arbejdsredskaber. Bogen kan købes via vores web-shop - link nedenfor.

Brug også gerne vores videoarkiv og eksterne ressourcer, som inspiration til undervisningen før eller efter et forløb eller som forberedelse til eksamen.


Din skole eller institution har måske allerede gode erfaringer med parkour?

- eller er i nysgerrige og ved ikke hvor I skal starte? Lad os hjælpe jer godt i gang!

Vi kan bidrage med undervisning og inspiration gennem vores højt kvalificerede parkour-undervisere, hjælpe jer med at kortlægge de eksisterende muligheder I jeres nærområde, og forme og udvikle jeres undervisningskoncept.

Vi sørger for at give jer værktøjerne til at favne alle, både de som starter uden forudsætninger og de som er allerede er motorisk dygtige!

Vi har mange års erfaring med alle klassetrin og videregående uddannelser, på tværs af en bred vifte af færdighedsniveau, kropslig erfaring, sociale baggrunde mm.

Udbyttet for deltagerne kan fx være:

  • Konkrete bevægelsesmetoder/teknikker 

  • Tema-opdeling med fx praktiske moduler såsom ‘målrettet og sjov opvarmning’ og ‘relevant skalerbar styrketræning’

  • Indblik i parkours kultur og værdier

  • Kompetencer omkring krop, træning og trivsel, gennem arbejde med den særlige træningskultur 

  • Færdigheder specifikt i forhold til en evt idrætseksamen

  • Ny og direkte anvendelig inspiration til lærerne

  • Mulighed for at kombinere og arbejde med videoproduktion ift forankring af jeres projekt


Om Street Movement

Vi er en professionel parkour-organisation og vores vision er at udbrede fysisk aktivitet og bevægelse igennem parkour som idræt. Vi kan tilbyde erfarne trænere fra vores crew håndplukket iblandt de mest kompetente i landet. Vi arbejder løbende med at videreuddanne vores trænere for at sikrer at de altid kan levere den bedste kvalitet. Indholdet og pædagogikken er baseret på mere end 10 års erfaring med undervisning af børn, unge og voksne i alt slags vejr. Vi tilrettelægger efter forholdene og garanterer god sikker læring i alle situationer.