Parkour i skole-REGI

Mange lærere arbejder målrettet med parkour i idrætsfaget. Parkour rammer tidsånden og dækker et område af idrætsfagets fælles mål, der ellers kræver erfaring med gymnastik og gymnastikredskaber. Din skole har måske allerede gode erfaringer med parkour? Vi kan bidrage med garvede parkour trænere, der kan udvikle undervisningen til at favne alle de, der ikke lige har bidt på endnu og samtidigt inspirere de skrappeste elever.

  • Vi har erfaring med alle klassetrin fra 0. klasse til videregående uddannelser


 Hvad kan vi bidrage med?


parkour i Idrætsundervisning eller som valgfag

Vi har mange års erfaring med at give sikrer og lærerige forløb, enten som valgfag i skolen eller som et fagligt indspark i idrætsundervisningen.

Undervisningen giver en god kropslig oplevelse og samtidig en god forståelse for parkour som idræt og hvad det handler om.

Den gode oplevelse

Et undervisning forløb behøver ikke have et højere læringsmæssigt formål eller mål og at præstere til en eksamen. Parkour er en sjov måde at komme ud af hovedet og ned i kroppen og har det positive egenskab at den kan engagere segmenter af en gruppe, som ikke normalt bliver bidt i traditionelle idrætter.
Selv om træningen som udgangspunkt er individuel gør vi også meget ud af at bruge parkour som et redskab som kan sammentømrer en gruppe igennem udfordringer og leg.

Frem for alt handler træningen om bevægelsesglæde, fællesskab og gode oplevelser med at være aktiv i byens rum!

Eksamensorienterede forløb

Vi tilrettelægger undervisning så eleverne får en føling med de basale bevægelse og en forståelse af kulturen og filosofien som ligger bag.

Er der brug for skriftligt undervisningmateriale har vi skrevet bog Parkour & L’art du Deplacement - Fra filosofi til praksis

Brug vores videoarkiv som inspiration til undervisningen før eller efter et forløb eller som forberedelse til eksamen


Om Parkour

Parkour er en træningsform, der tager udgangspunkt i fysisk behændighed og mentalt overskud.

I træningen udvikler vi koordinationsevne, mobilitet, balance og styrke - det kommer til udtryk ved kraftfulde velkoordinerede bevægelser. Ud over de fysiske kvaliteter arbejder vi med mentale redskaber, så vi udvikler eleverne til stærke kreative individer. 

Sammensætningen af forløbet skræddersyes,
så det netop passer til jeres ambitioner og behov!

Vi ønsker som udgangspunkt at lave et forløb eksempelvis fordelt over 3-4 undervisninger, (enkeltstående arrangementer kan også give gode resultater).  Vi arbejder fysisk men også med forståelse af disciplinen parkour som helhed. For at give eleverne det bedste udbytte af undervisning vil forløbet forgå i en blanding af idrætshal og skolens udeområder. Udbyttet for deltagende elever og lærere:

  • Konkrete parkour metoder/teknikker 

  • Målrettet og sjov opvarmning og mulighed for relevant skalerbar styrketræning

  • Indblik i parkours kultur og værdier

  • Kompetencer til at klare idrætseksamen

  • Ny inspiration til lærerne

  • Mulighed for at kombinere med videoproduktion

  • Understøtter elevers kompetencer af krop træning og trivsel, gennem introduktion til den særlige trænings kultur Om Street Movement

Vi er en professionel parkour-organisation og vores vision er at udbrede fysisk aktivitet og bevægelse igennem parkour som idræt. Vi kan tilbyde erfarne trænere fra vores crew håndplukket iblandt de mest kompetente i landet. Vi arbejder løbende med at videreuddanne vores trænere for at sikrer at de altid kan levere den bedste kvalitet. Indholdet og pædagogikken er baseret på mere end 10 års erfaring med undervisning af børn, unge og voksne i alt slags vejr. Vi tilrettelægger efter forholdene og garanterer god sikker læring i alle situationer.