HVORFOR…?


Hos Street Movement tror vi på at udfordre det moderne samfunds kropslige normer, for derigennem at gøre fysisk træning sjov, effektiv, relevant, funktionel og tilgængelig for alle!

Vi er en virksomhed bygget på passion for parkour og en ambition om at udbrede det potentiale parkour har som en meningsfyldt træningsform. Det sker gennem undervisning af både børn og voksne, uddannelse af undervisere og design af parkouranlæg og -udstyr – og altid med vægt på udvikling gennem sikker progression.

I parkour træner man ved at forcere forhindringer og løse problemer. Vi kan træne hvor som helst, og finde udfordringer i selv de mindste ting – ofte gør vi det rundt omkring ude i byen. Ambitionen med denne form for træning er, at udvikle styrke, kropskontrol, balance, fleksibilitet og selvtillid, og at lære at være tilstede i nuet. 

Selvom det kan se spektakulært ud, når de dygtige udøvere forcerer svære forhindringer, så gør vi det til en meget sikker træningsform. Street Movements undervisere er nemlig uddannet i at udføre øvelserne korrekt og varetage en undervisning der tager udgangspunkt i deltagernes individuelle niveau.

Samtidig bliver underviserne uddannet i de pædagogiske principper og værdier, som er en vigtig del af autentisk parkour. Parkour er ikke en konkurrencedisciplin, og derfor kan deltagere med forskellige er-faringsniveauer sagtens træne sammen og bakke hinanden op.

Vi designer desuden funktionelt og moderigtigt tøj og merchandise, og laver kreative og spektakulære performances til film, TV og events.


Hvad…?


Street Movemements arbejder bygger på kulturen omkring parkour og l’art du déplacement - en livsstil og filosofi som fremelsker evnen til at løse problemer, personlig udvikling og den simple glæde ved bevægelse. En holistisk kultur hvor processen, frem for produktet eller resultatet, er i fokus.

Måden vi træner og formidler bevægelse på, og den måde vi fortolker rumlige og kulturrelle sammenhænge, er resultat af mere end 15 års professionel erfaring med parkour og l’art du déplacement, og hvad det vil sige at være et fysisk menneske i et moderne samfund. Bevægelserne er vores værktøjer i processen - ikke mål i sig selv! Værktøjer som vi konstant udvikler, rafinerer og forfiner.

Vi betragter os selv som del af en bevægelses(r)evolution - et alternativ til hvor tids gængse, og ofte forskruede kropskultur. En kultur som i høj grad fokuserer udelukkende på målbare og visuelle resultater, og i mindre grad på at gøre en reel forskel for den enkelte og for samfundet.

Street Movement arbejder professionelt på en række planer med at udbrede parkour og det potentiale disciplinen har, som en let tilgængelig og meningsfyldt træningsform. Vores ambition er at gøre fysisk aktivitet til en sjov, positiv og naturlig del af det moderne menneskes hverdag.

Vi arbejder hårdt og konstant for en sikker og sund udbredelse af parkour, ved hele tiden at stille spørgsmål og være kritiske - især i forhold til vores eget arbejde. Derfor deltager vi aktivt i projekter omkring research og videnopsamling, såvel som den altid aktuelle politiske debat omkring sundhed, sport og aktivitet.

Gennem vores store internationale netværk, som både omfatter grundlæggerne samt 2. og 3. generation af udøvere og communities, udveksler og udvikler vi idéer og koncepter. Som pionerer af disciplinen i Danmark, og med en unik kombination af omfattende netværk og erfaring, er vi i stand til at spænde over en række interesse- og indsatssområder, på allerhøjeste niveau.


HVORDAN…?


UNDERVISNING & UDDANNELSE

Vores undervisning er karakteriseret ved en dyb indsigt i træningsfysiologi, samt gennemtestede pædagogiske og didaktiske værktøjer. Vi fokuserer på en sund og sikker proces og progression, samt høj kvalitet og autencitet i træningen - ikke på den hurtigste vej til et mål!

Træningen i sig selv indeholder mange motiverende kvaliteter, og den enkelte elev bør hjælpes til at finde sin egen vej, og de værktøjer som virker for ham eller hende.

“Vi starter sammen og vi slutter sammen..”
- Yamakasi

- et mantra som vi ofte gentager. Det er svært at beskrive med ord, men når vi lykkes oplever vi en fantastisk atmosfære, som kun kan opstå når folk uselvisk deler deres indsigt, entusiasme og anerkendelse imellem sig.

ARKITEKTUR & DESIGN

Vi har en ambition om at tilføre en ny dimension til det menneskeskabte landskab. At definere, forme og gen-fortolke rum, omgivelser og objekter for at sikre at de inspirerer og inviterer til bevægelse og fysisk aktivitet - uden at gå på kompromis med den artistiske vision og æstetiske værdi.

Menneskekroppen er en fantastisk veldesignet maskine og et utrolig komplekst aparat. Den er blevet raffineret og optimeret gennem mange millioner års evolution - og den er skabt til at bevæge sig. Det rammer vi vælger at omgive dette mesterværk med, fortjener naturligvis vores udelte opmærksomhed - fysisk såvel som mentalt.

PERFORMANCE & KUNST

Balance, styrke og koordination. Grundstenene i alle former for bevægelse. Gennem vores træning lærer vi vores grænser at kende, fysiske og mentale, og hvordan vi kan udvide disse grænser, tage det til det næste niveau og udløse vores kreative potentiale.

Vi stræber efter at inspirere vores publikum gennem innovative optrædender og samabejder på tværs af forskellige kunst- og bevægelsesformer. Vores atleter og performere er meget erfarne, alsidige, kreative og super dygtige.


Værdier & Ansvar


Vi ved at vi ikke er perfekte, men vi arbejder konstant på at forbedre os. Vi har et ansvar, og det tager vi alvorligt - ellers er det ganske enkelt ikke muligt at gøre en menigsfuld forskel!

 • Organisationen
  Hvis ikke hjulene drejer rundt, flytter vi os ikke, og uden udvikling kan vi ikke gøre en forskel! Derfor skal grundlaget for organisationen selvfølgelig hænge sammen - især hvad angår økonomi og forretningsdelen. En sund og velfungerende organisation er en helt grundlæggende præmis og ansvar, som vi tager meget alvorligt.

 • Medarbejdere og kollegaer
  Ud over at være et socialt fællesskab, er vi i lige så høj grad et arbejdsfællesskab. Vi stræber efter et godt, respektfyldt og professionelt arbejdsmiljø, uden at tage os selv for højtideligt. Der skal være frihed til initiativ, rum til at udvikle sig, og medbestemmelse omkring så mange forhold som det er muligt. Ikke mindst vil vi være det sted hvor man kan se et meningsfyldt liv, og en fremtid som understøtter en god tilværelse for den enkelte og dennes familie.

 • Brugere og kunder
  Vi skal skabe ydelser og produkter som gør en reel forskel - for den enkelte og for det ‘fælles’. Alt hvad vi tilbyder skal være gennemskueligt, anvendeligt og tilgængeligt - og vi skal hjælpe hvor vi kan, i det omfang det er muligt.

 • Fællesskabet og community
  Vi er intet uden vores community og netværk. Derfor støtter vi op om lokale initiativer, og stiller vi vores platform til rådighed for at skabe muligheder for andre - eller for at få vigtige budskaber bragt videre - i det omfang det er muligt. Også selvom det handler om andet en parkour.
  Vi forsøger at påvirke andre til at have en lige så høj standard som os selv, og tage et medansvar - også hvad angår samarbejdspartnere og leverandører i ind- og udland.

 • Natur og miljø
  Vi kommer langt omkring, og nyder rigitg godt af alt hvad Moder Jord har at tilbyde. Planetens velbefindende ligger os derfor meget på sinde. Street Movement breder sig ud over mange forskellige industrier, og vi er i kontakt med rigtig mange personer på tværs af brancher og netværk. Som rollemodeller for især børn og unge, og som en etableret aktør har vi en unik position og mulighed for at påvirke et meget stort antal mennesker - den mulighed har vi et ansvar for at gribe.
  Vi skal selvfølgelig ‘walk the talk’, og hele tiden stræbe efter højeste grad af ansvarlighed overfor miljøet - både hvad angår de små dagligdags ting, som hvad vi hver især spiser og hvordan vi forbruger, men også hvordan vi producerer de produkter som vi sælger, og som i sig selv forbruger vigtige naturressourcer.

  ALTING TÆLLER!