På denne side finder du links og referencer til relevant litteratur og andet materiale som kan være brugbart supplement til din træning og proces mod at blive en mere fuldent underviser og udøver. Listen opdateres løbende.


BØGER OG TEKST

JULIE ANGEL, 2016
Breaking the Jump: The secret story of Parkour’s high flying rebellion. Aurum Press

JULIE ANGEL, 2011
Ciné Parkour: a cinematic and theoretical contribution to the understanding of the practice of parkour. Julie Angel (findes også i vores shop) 

VINCENT THIBAULT, 2015
Parkour & Art du déplacement: Lessons in practical wisdom - Leçons de sagesse pratique. CreateSpace Independent Publishing Platform →

VINCENT THIBAULT, 2013
Parkour and the Art du déplacement: Strength, Dignity, Community. Baraka Books →

MAXWELL HENRY, 2017
The Parkour Roadmap. Mascot Books →

STEPHEN LYNG, 2004
Edgework: The Sociology of Risk Taking. Routledge →

MIHALY CSIKSZENTMIHALYI, 2008
Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial Modern Classics →

HILDE HIIM & ELSA HIPPE, 2007
Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. Gyldendal →

KNUD ILLERIS, 2007
Læringsteorier - seks aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag →

LARS H. NIELSEN & TROELS WOLF, 2012
Idræt - teori og træning. Systime →

DANSK STANDARD (DS), 2016
DS/EN 16899 - Sports- og fritidsudstyr - Parkourredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. Dansk Standard 

VIDEO & ONLINE RESSOURCER

JUMP LONDON
Channel 4, 2003 →

AN INTERVIEW WITH STEPHANE VIGROUX
Craig Pentak, 2008 →

DISCUSSION BETWEEN STEPHANE VIGROUX AND TREVOR KJELDAL
Trevor Kjeldal, Parkourpedia, 2010 →

SPEEDAIRMAN
David Belle, 1998

FLOW, THE SECRET TO HAPPINESS
Mihaly Csikszentmihalyi, 2004 →

LE SINGE EST DE RETOUR (THE MONKEY’S BACK)
Julie Angel & Stephane Vigroux, 2006 →

CITY SURFERS
Street Movement & Kasper Astrup Schröder, 2007 →

PARKOUR IN DENMARK
Julie Angel, 2015 →

THE HISTORY OF PHYSICAL FITNESS
Erwan Le Corre, MovNat, 2015 


FØRSTEHJÆLPSKURSER

Falck Safety Services →
Dansk Røde Kors 


Andre organisationer

- som arbejder mårettet og kvalificeret med uddannelse omkring parkour