The PK educator’s Toolbox
- Street Movement’s uddannelseskoncept for parkourundervisere

Vores vision med parkouruddannelse er, at bringe deltagerne videre til et sted, hvor teorier og perspektiver på undervisningen danner et praktisk såvel som fagligt solidt og direkte implementerbart grundlag for underviserens daglige virke, og den fortsatte udvikling af hans eller hendes undervisningskompetencer. 

Vores koncept består af 3 hovedelementer, eller primære værktøjer, som hver især fint kan stå alene, men som sammen hæver niveauet og brugbarheden eksponentielt!


Parkouruddannelse med 3 hovedelementer

1.

KURSUS & UDDANNELSESFORLØB

Det første værktøj er kurset og den efterfølgende proces, hvor vi har mulighed for, at give deltageren 1-til-1 oplevelser med mange af de begreber og metoder vi selv har stor glæde af og erfaring med.
Man bliver som bekendt ikke en dygtig instruktør udelukkende af blot at gå på kursus, men ved at øve sig med de værktøjer man er blevet præsenteret for. Derfor skræddersyer vi efter kurset et individuelt træningsforløb, med henblik på at forfine og forbedre både stærke og svage sider hos den enkelte. Vi aftaler desuden løbende vejledning og evaluering i varierende form, afhængig af den enkeltes behov!

2.

BOGEN

Parkour & L’art du Déplacement - fra filosofi til praksis. En undervisers guide til et unikt bevægelsesfænomen.
Det andet værktøj er vores bog, som skal betragtes som det perspektiverende værktøj. Indholdet bevæger sig ‘HVORFOR’, vi gør som vi gør, både som udøvere og som undervisere - baggrunden, historien, udgangspunktet og værdierne - og til ‘HVORDAN’ vi gør som vi gør, på et noget mere praktisk og teknisk plan. Bogen starter således med at introducere det mere abstrakte, værdibaserede og filosofiske omkring disciplinen, og gøt det gradvist mere håndgribeligt og endeligt helt konkret. Alle elementerne er lige vigtige, uadskillelige og sammenflettede på alle tænkelige måder. 

3.

INSPIRATIONSMATERIALET

Det tredje værktøj er en samling af inspirationsmateriale hovedsageligt i videoformat, som går i dybden med både teknikker, og temaer og begreber. Materialet spænder fra bevægelsesteknikker og conditioning/styrketræning, til tema-orienterede øvelser og lege, med variationer af forskellig sværhedsgrad. Kataloget indeholder både vores eget materiale, med henblik på genkendelighed i miljø og kontekst, for lærerer og undervisere på alle niveauer, men også materiale fra andre interessante kilder. Inspirationskataloget er 100% frit tilgængeligt for alle, uanset engagement i resten af vores koncept, og udvikles løbende, baseret på vores brugeres ønsker og behov - måske med deltagelse fra dig/jer?!

2017 05 25 Street Camp Gerlev Day 1_557.jpg

KURSUS & UDDANNELSES-FORLØB

 • Vejledning og introduktion før opstart.

 • 3 dages intensivt kursus.

 • Individuel vejledning efter kursus, inkl. skræddersyet trænings- og evalueringsforløb.

 • Bogen Parkour & L’art du Déplacement - fra filosofi til praksis. En undervisers guide til et unikt bevægelsesfænomen.

 • Flot hardcover notesbog til alle dine personlige guldkorn og noter.

 • Fysisk bevis for godkendt gennemførelse af forløb (klassisk diplom + hemmelig ekstra ting).

 • 10-turs klippekort til vores Parkour Seasons og Exploring the City events.

PLUS: Mulighed for at tilkøbe Julie Angel's bog "Breaking the Jump" til særpris.

IMG_2727.jpg

BOGEN

PARKOUR & ADD - FRA FILOSOFI TIL PRAKSIS

 • Parkour & L’art du Déplacement - fra filosofi til praksis. En undervisers guide til et unikt bevægelsesfænomen.

 • Hardcover, garnindbundet, 24cm x 16,5cm - 194 sider af vores mest værdifulde samlede erfaring gennem de sidste 15+ år.

 • Historisk gennemgang og perspektiv - for første gang nogensinde på dansk!

 • Hvad det vil sige, at være en god underviser og rollemodel, og metoder og teknikker for træning og undervisning, med en specifik pædagogisk tilgang.

NB: Denne bog følger altid med i kursus-pakken!

20160521_Copenhagen_289_1920px.jpg

INSPIRATION

 • Street Movements egne video tutorials, målrettet undervisere, og ordnet efter tekniske og tematiske kategorier.

 • Links til andre værdifulde online ressourcer.

 • Relevante litteraturreferencer.

 • Links til andre tilbud, værktøjer og organisationer som arbejder med uddannelse på højt niveau.


PK Toolbox - forløbets faser og fordeling

Figuren illustrerer en ca. fordeling af forløbets faser. Fordybelsesperiodens omfang er individuel, og varierer fra person til person, men man skal forvente at bruge minimum 3 mdr. på denne vigtige del.

Indledende vejledning
Præ-information ift. hvordan man forbereder sig på processen, hvad man skal huske til kurset, hvad man kan forvente sig mm.

Kursus - 3 dages intensiv 
Velafbalanceret fordeling af praktik og teori omkring bl.a. Disciplinens historie og filosofi, bevægelsesteknik og det pædagogiske potentiale. 

Evaluering & Vejledning
Med henblik på den kommende fordybelsesperiode.
Foretages i forlængelse af kurset og de individuelle observationer og behov som er identificeret. 

Fordybelsesperiode - min. 3 mdr.og ofte mere…
Løbende dialog og feedback med udgangspunkt i den forudgående evaluering. 
Varierende format og omfang efter individuelt behov.
Kurset inkluderer desuden gratis deltagelse i op til 10 af Street Movements månedlige Exploring the City eller ugentlige Parkour Seasons events.

Afsluttende proces-evaluering - 1 dag 
Afslutning på forløbet.
Herefter udføres opfølgning med personlig udtalelse, anbefalet fremadrettet vejledning og kursusbevis for godkendt og gennemført kursus.
Varierende  format, mhp.at skabe en naturlig og autentisk læringssituation.


Hvad kan alt det her...?

- for dig som gerne vil undervise i parkour: 

 • Forståelse for disciplinens historiske baggrund, udvikling og værdier.

 • Indblik i de pædagogiske potentialer som parkour indeholder.

 • Indblik i den virkelighed som man er nødt til at forholde sig til, når man arbejder med parkour.

 • Redskaber til at perspektivere din egen praksis - både som udøver og som underviser.

 • Metoder og øvelser som kan implementeres direkte i din egen praksis.

- for dig som leder efter dygtige undervisere:

 • Opkvalificering af instruktører, og kvalitetssikring af det "undervisningsprodukt", som du ønsker at tilbyde.

 • Ekstra højt niveau og kvalitet, gennem muligheden for udviddet og tættere samarbejde gennem hele processen, både i den konkrete uddannelsesproces, løbende øvelse afprøvning og evaluering, og omkring videreudvikling af konceptet.

 • Bredere base af højt kvalificerede folk med direkte tilknyntning til dit sted, og derigennem fremtidssikring af dine muligheder og dit koncept.

 • Adgang til stort netværk af uddannere og vejledere, og andre ligesindede.

 


Om Street Movement’s kvalifikationer

I samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole, har Street Movement siden 2006 været med til at introducere parkourundervisning i det formaliserede og institutionaliserede system, som de første noget sted i verden. Der findes PT ingen samlende national eller international organisation for vores disciplin, og dermed ingen formel standard for instruktøruddannelser i parkour. Dog arbejder vi tæt sammen med kvalificerede aktører indenfor både det formaliserede og det selvorganiserede idræts- og uddannelsesmiljø, og det har det været os magtpåliggende, at undersøge og sammenligne lignende uddannelsesformater, nationalt og international - indenfor parkour såvel som andre lignende discipliner -  for at sikre den højest mulige kvalitet.

Dette koncept er således et resultat af mere end 15 års arbejde og undervisning med parkour, samt indgående kendskab til andre lignende uddannelser, systemer og krav, både indenfor det offentlige og det private, nationalt såvel som internationalt. I kraft af den faglige og erfaringsmæssige baggrund, netværk og engagement, er Street Movement derfor unikt kvalificerede til at uddanne andre undervisere og instruktører på højt niveau. Det er vores klare overbevisning, at dette koncept er blandt de allerbedste og mest brugbare på markedet, med et niveau som ligger langt over andre tilsvarende eksisterende tilbud, indenfor parkour og andre beslægtede bevægelsesformer.

Vi udvikler konstant på konceptet, og diskuterer best practice og samarbejder aktivt med kollegaer på tværs af uddannelses- og organisationsformer, discipliner og landegrænser. På den måde sikrer vi til enhver tid højest mulig kvalitet, autencitet og niveau.


"Every project that Street Movement has undertaken from the International Gathering events, coaching, presentations, design work and apparel; is done with a level of consideration and quality that I find hard to match in any field. There is never a rush or a reaction to create something, they know their ‘WHY’. 

Their newly released educational structure and concept is no exception. Its depth, attention to detail and balanced approach to providing a complete guide to Parkour coaching through a variety of modalities combining practise, theory, history and application with ongoing instruction is a equal to the religiously high standards they’ve always had. 

Bravo Street Movement! You’ve done it again :)"

- Julie Angel